OPTOCHTREGLEMENT

Algemeen

 1. Iedere deelnemer gaat door ondertekening van een afschrift van het reglement akkoord met het gestelde in het reglement.
 2. De deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van het optocht comité́ en de politie en/of brandweer.
 3. Het optocht comité́ is bevoegd om een deelnemer uit te sluiten, wegens het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
 4. De optocht dient zoveel mogelijk een gesloten geheel te vormen en te blijven.
 5. Bij situaties die niet geregeld zijn in dit reglement beslist het optocht comité.

Staat van voertuigen en verzekeringen

 1. Alle deelnemende voertuigen en aanhangwagens dienen
  1. Te voldoen aan alle eisen welke daarvoor in de verkeerswetgeving zijn gesteld.
  2. Tijdens de optocht bestuurd te worden door daartoe bevoegde personen.
  3. Een brandblusser binnen handbereik mee te voeren.
 2. Het rijden van carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd gelegen tussen een uur voor het tijdstip van opstellen tot een uur na het tijdstip van ontbinding van de optocht.
 3. De optochtdeelnemers zijn verzekerd van een uur voor het begin van de optocht tot een uur na het tijdstip van ontbinding van de optocht door de organiserende vereniging.
 4. De voertuigen dienen door de deelnemers te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Uitvoering creaties

 1. De technische en mechanische toestand van de creatie mag het vlot verlopen van de optocht niet hinderen. De creatie moet zo gemaakt zijn dat de hele optochtroute afgelegd kan worden, rekening houdend met de hoogte, de breedte en drempels.
 2. Aan de zijkanten van de voertuigen dient beplating of afscherming te zijn aangebracht zodat geen omstanders onder het voertuig kunnen geraken.
 3. Bewegende delen mogen geen gevaar opleveren voor de deelnemers of de omstanders.
 4. De uitvoering van de creatie dient zodanig te zijn dat de deelnemers het voertuig zonder hulp of hulpmiddelen van derden kunnen verlaten (Ergo: hulpmiddelen op het voertuig aanwezig).
 5. Het optocht comité heeft het recht om de creatie voor de optocht te beoordelen en waar nodig passende maatregelen te treffen.

Verbodsbepalingen

 1. Het is voor de deelnemers ten strengste verboden om tijdens de optocht alcoholische dranken tot zich te nemen.
 2. Niet toegestaan zijn:
  1. Aanstootgevende en/of kwetsende onderwerpen, uitbeeldingen of gedragingen.
  2. Open vuur, schadelijke rook en vuurwerk.
  3. Het wegschieten van confetti of andere voorwerpen.
  4. Levende dieren, die niet tegen kabaal en drukte kunnen, mee te voeren in de optocht.
 3. Het geluid mag niet hinderlijk zijn voor de omgeving.
 4. Het is de deelnemers toegestaan om tijdens de optocht reclame te voeren middels reclameborden met de volgende restricties:
  1. maximaal 3 borden met een afmeting van 50 x 20 cm, of b. maximaal 1 bord met een afmeting
   van 100 x 50 cm.
 5. Het strooien van versnaperingen mag slechts geschieden met toestemming van de organiserende vereniging en op zodanige wijze dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht.

Prijzen

 1. Alleen deelnemers met een nummer van het optocht comité doen mee voor een prijs. Personen of voertuigen zonder nummer worden geweerd. Het nummer dient goed leesbaar te zijn.
 2. Deelnemers die voor een prijs in aanmerking willen komen dienen de hele optochtroute gevolgd te hebben.
 3. Beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.