Comités

Aod-Prinse Comité

Verzörge van ein jaorlikse activiteit veur de prins en alle aod-prinse, ’t samestèlle van ein delegatie veur de prinsereceptie.

Contact: Fer Koolen

aodprinse

Bóntje Aovendj Comité (BAC)

 

Organisere vanne Bóntje Aovendje, begeleiding vanne artieste, regele van en opbouwe bühne, decor, leecht, geluid (ouch veur de senioremiddig).

Contact: Robert Veugelers

BAC

Dames Comité

Verzörge vanne aankleijing van de diverse activiteite.

Contact: Joyce van Beers

DamesComite2020

Ellaaf Comité

Organisere van eine fieëstaovendj, invölling vanne fieëstaovendj, make en verspreije oetnuëjiginge ’t bie-einzeuke name van alle medewerkers.
Het organisere van eine leedjesaovendj aan ’t begin van ’t sezoen.

Contact: Luuk Custers

Ellaaf

Foto- en film Comité

 

Make, bie-einhaoje en verdeile van foto’s en film van diverse activiteite, opnumme Bóntje Aovendje en make van ein DVD hievan.

Contact: Roy Kuijpers

foto/film

Kèrkviering

Veurbereije vanne carnavalsmès, vraoge van ein koeër, vraoge van eine pestoeër.

Contact: Jan Custers

mes

’t Prinsecomité

Is ’t minst transparante comité van de Moerebuuk. Waat ze doon kan euver ’t algemein ’t daagleecht neet verdrage en ze staon neet ónger controle van ’t dageliks bestuur. As belangriekste taak höbbe zie ’t vinje van eine noewe prins veur de vastelaovendj. Deze weurtj, nao dèk hevig beraad, gekoze en vervolges klaorgestoumdj veur de noewe vastelaovendj.

Dit alles ónger de regie van ’t Prinsecomité. As t’r den op ’t prinsebal aan de Moerebuuk gepresenteerdj weurtj zitj ’t meiste werk d’r weer op. Mèt de vastelaovesdaag weurtj de prins nog good óngersteundj door ’t comité en begeuftj hae zich good ónger ’t volk óm alvast de volgendje kandidaat te selectere.

Contact: Pieter Custers

Prins Raoje

Jeugdcomité

Begeleiding jeugdprins, jeugdprinses, adjudante, jeugdraod, aojers, organisere jeugdbóntjemiddig, jeugdprinsebal, kinjeroptocht. Bezeuke activiteite as recepties, chipsbal, jeugdsleuteleuverdracht.

Contact: Rick Camp

logo Jeugd

Kwakel Comité

De Kwakel aanbeje.

De Kwakel is de “vastelaovesgezèt” van CV De Moerebuuk en versjientj al hieël lang eine kieër per jaor inne vorm van ein beukske. De naam Kwakel is aafgeleidj van ‘t wirkwoord ‘róndj kwakele’ waat zoeëveul beteikentj as ‘zeiver óm niks’, ‘pak ‘t mèt ‘n körrelke zaot’ of ‘waorheid mèt ein knipoug’.

As se geluifs det neet alles waor is waat in ein gezèt steit, en doe duist dao de beteikenis van róndj kwakele bie, den begrieps se waal waats se van De Kwakel kóns verwachte.

Veur ‘t samestèlle van de Kwakel is ein redactie (‘t Kwakel comité) actief names de vastelaovesvereiniging, die kómme zoeë half september al bie-ein veur de opstart. De Kwakel heet get vaste rubrieke mer ‘t belangriekste zeen nateurlik de verhäölkes. De grappigste verhaole kriege de meiste aandacht en de redactie lètj ouch op det ‘t allemaol door de beugel kan. ‘t Mót hie en dao get anges gesjreve waere en ‘t mót ouch leuk blieve! De redactie heet allerlei manere óm aan zien verhäölkes te kómme. De leje van ‘t comité kónne zelf good loestere en opsjrieve mer dao zeen gelökkig ouch nog minse in ‘t dörp die gaer get aanlevere. Verder zeen de sociale media ein dankbare bron van informatie.

‘t Streve van ‘t comité is óm róndj de kerst de Kwakel zoeë good as aaf te höbbe. As den nao ‘t prinsebal de geheimzinngheid in damp is opgetrokke kan de redactie heure lèste zengel euver de Kwakel gaeve en innegang aanlevere bie de drökker.

Want de zunjig nao ‘t prinsebal weurtj al officieel “De ieëste Kwakel” oetgereiktj aan de noewe prins. Vreuger kwaam men bie-ein, waerdje de Kwakel per route verdeildj en ging men in gruupkes hoes aan hoes de Kwakel aanbeje. Sinds 2001 geit dit get officiëler, sins dae tied duit comité veurzitter ieëst ein weurdje en reiktj den de ieëste Kwakel oet. Veur ‘t comité is det ‘t moment det heur werk d’rop zitj.

Al hieël get jaor heet de veurzitter zien weurdje get oetgebreidj mèt anekdotes euver de noewe prins die hae opzeuktj in aoj Kwakels. Sins inkele jaore is dit officiële moment oetgebreidj mèt ‘t oetreike van De ieëste Receptiekaarte aan ‘t jeugdprinsepaar die daoveur bie de plechtigheid op zunjigmörge aansloete.

As dit allemaol veurbie is gaon de minse van de vastelaovesvereiniging weer net as vreuger in gruupkes langs de deure óm de Kwakel hoes aan hoes aan te beje veur ein vriewillige biedrage. De Kwakel is later ouch nog ‘n tiedje te koup bie de Spar mer den waal tege eine vaste pries.

PS:

In 2001 reikdje veurzitter Paul Custers (van Miet) de ieëste Kwakel oet aan prins Dick I. Hae is det altied believe doon behalve in 2007 (zelf prins) en 2008 (vakantie), toen noom ein anger redactielid det euver.

kwakel

Muziek Comité

Bie-einzeuke en vraoge van muzikante en kapelle veur de versjillendje activiteite.

Contact: Chris Breukers

Kapel

Optochtcomité

Organisere vanne vastelaovesoptocht op maondjig, bie-einzeuke jury, oetzètte en verkieërsvrie haoje vanne optochtroute. De beoordeiling technische staot vanne optochtwages en ’t organisere vanne priesoetreiking.

Contact: Jeroen Custers

1977 optocht 2

P.R. Comité

Publicere van alle vastelaovesactiviteite in alle meugelikke media, layout en ’t laote drökke vanne Kwakel en receptiekaarte, óngerhaod van dees website.

Contact: Huub Sentjens en Roy Kuijpers

DVD

Seniorecomité

Organisere van alle seniore activiteite, m.n. de senioremiddig, bie-einzeuke artieste, make van stökskes, begeleiding artieste, aansjrieve van alle seniore.

Contact: Stefan Bongers

80+

Zunjigaovundj Comité

Nao de succesen van veurige jaore is ’t Z.A.C. weer drök bezig óm veur uch ‘ne sjieke zunjig aovendj te organisere.

ZAC 2019