Beste Moeërebuuk en Moeërinne, vastelaovendjveerders’

‘T waas lang onzeker of en wie wae dit jaor “vastelaovendj” koste gaon belaeve.
Sneller as verwachtj kwome d’r versoepelinge en waerdje dr in rap tempo nog ein programma inein gezatte.

In samewerking met ‘t jeugdcomité nomme de Eller kasteleins ‘t initiatief en is d’r ein sjiek vastelaovendjs-programma gemaaktj.

Genietj d’r van, en wae veere vastelaovendj!