t Jeugdcomité is aafgelaupe weekend op paad gegange om (maarleefst) 110 kinjer oet Ell en omstréke ein ‘Vastelaovespakket’ te bezörge.
Door alle fantastische reakties vanne Moerebuukskes is dit initiatief noe al geslaagd!…

Aan alle leef kinjer, hieël völ plezier én succes mèt eur pakket!!

Alaaf en blieftj gezondj!

#Moerebuukthoes