Dónderdig 6 januari lanceerdje CV de Moerebuuk ’t idee veur ’t streame van ’ne Digitale Bóntje Aovendj (DBA).
Direct stroumdje de aanmeldjinge binne en waerdje ós initiatief ouch opgepiktj door Midde-Limburgse media.

Dao is ‘n unieke kans oet óntstaon.
Televisiezender ML5 heet aangeboje ózze DBA volledig kosteloos oet te zenje, op ’t door ós gekoze tiedstip op zaoterdig 30 januari óm 19:00 oor.

ML5 is te óntvange op kanaal 1366 (KPN) of 42 (Ziggo).

Waat is d’r nog sjieker? Ózze Bóntje Aovendj oppe televisie, gratis en veur niks en veur ederein gemèkkelik bereikbaar. ‘n Kans die wae neet koste laote ligge.

Minse die al betaaldj haje veur heure stream, waere nateurlik trök betaaldj.