Tiejes de senioren bòntje middig zeen Piet & Mia van Roij én Jan & Elly Verstappen

vanwege heur oetzunjerlijke verdeenste veur CV de Moerebuuk en de Èller vastelaovendj benömdj tot ieëreleje van CV de Moerebuuk.

Mia Seerden heet vanwege heur 4×11 jubileum de biebehurendje oorkonde ontvange.

Oorkonde erelid Jan en Elly Verstappen
Verklaoringierelid Jan en Elly Verstappen 2020
Verklaoringierelid Piet en Mia van Roij 2020
ieereleje groep