Ich bèn jeugdprins Tim de 2dje, 1ste zoon van Marian Orbon oet Ell en Dirk Poels oet Beesel.

Op 11 oktoeëber 2011 bin ich in Mestreech gebóre,
en ondanks det Sjengeblood ‘nne echte Moereboek gewóre.

Ich ben ‘t aodste kindj van de drie, Cas is de middelste en Iris sluutj bie os thoes de riej.

Ich speul gaer gitaar en haoj van gamen oppe PlayStation, mer bèn auch actief bie de scouting in Tungelder en freerun.

Mèt doon mèt de Matties mot ich dit jaor euverslaon,
om bie de jeugd mèt prinses Lynn veurop te gaon.

Veurig jaor mocht ich al oppe prinsewage en det woor TOP,
mer dit jaor staon ich as jeugdprins ein trepke hoeëgerop.

Thijs is miene adjudant, ‘ne echte maat, Dan weurdj ‘t zeker gezellig en laat

Ich, jeugdprinses Lynn, bin de jóngste dochter van Roy Steuten en Anke
Meuwissen.

Ich bin op 15 november 2011 as Rogstaekerke geboren,
en op ut Spargelheukske groeet gewóre!

Fay is mien aojer en trotse zus,
di-j zuldjer nog vaker om mich haer zeen dus!

Volleyballen ving ich kei sjiek,
as ‘t d’r op aan kömtj bin ich aug behuurlijk fanatiek!!

Met de muurkes van tegenwoordig inne optocht ginge wae al hielemaol los,
kei vet waas auch de groeete optocht met eine chaos!

Straks staon ich bovenaan met Prins Tim oppe prinsenwagen,
dao euver zultj gae mich neet huuëre klagen.

Mien adjudant Kato keumtj oet Kelpen, mer zal mich hie aan ‘ne sjieke
Vastelaovendj gaon helpen.

Mèt ‘n Mam, oeëts jeugdprinses ’n durp wiejerop, zitj mich de Vastelaovendj inne kop En mèt ‘ne pap as aod jeugdprins in Beesel, zitj bie mich ‘t fiëeste in edere vezel.Van móder op dochter en vader op zoon, gaon wae ’t dan auch duchtig euver doon. En det alles onger ós motto:

De Vastelaovendj zitj ós in ’t blood, drie daag fieëste det kumtj good!